DICH VU HOST DA HET HAN - VUI LONG LIEN HE MR TAI 0908 628 683 DE DUOC GIA HAN
Phi gia han: 650.000đ - Ngân hàng ACB Số tài khoản: 158022229 Tên Tk: NGUYỄN THẾ TÀI Ngân Hàng : ACB – CN Thủ Đức