CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Các sản phẩm của Quý Khách sẽ được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất