Tin tức - Sự kiện

04/01/2021

Tìm hiểu các loại cáp dùng trong cầu dây văng

Cầu dây văng sử dụng các cáp nối giữa các trụ và thành cầu. Đây là điểm khác biệt nhất giữa loại cầu này với các loại cầu khác.
HOTLINE
0983 514 800